Priser

  • Den månedlige egen betaling for aldersgruppen 0-3 år er pr. 1/3 2019 på 4.125,- kr. (pr. 1/12 2019 er prisen 4.475,- kr.)
  • Den månedlige egen betaling for aldersgruppen 3-6 år er pr. 1/3 2019 på 2.975,- kr. (pr. 1/12 2019 er prisen 3.325,- kr.).
  • Taksten skifter ved indgangen af den måned barnet fylder 3 år og er således uafhængig af det specifikke tidspunkt for skift fra vuggestue til børnehave
  • Ved accept af en plads indbetales et depositum på kr. 4.000,- pr. barn. Depositummet sikrer jer pladsen og vil blive tilbagebetalt, når jeres barn forlader institutionen, såfremt der ikke er nogen restancer og det gældende opsigelsesvarsel er overholdt.

Priserne inkluderer mad, bleer mv., så I forældre kun skal huske at medbringe barnet!

  • Der er mulighed for fripladstilskud og søskenderabat som i det kommunale system
  • Søskenderabatten er 50 % af den billigste plads, dog baseret på de kommunale takster. Dvs. hvis de kommunale takster er mindre end Giraffens bliver beløbet i realiteten lidt mindre end 50 %.
  • Fripladstilskud søges af forældrene direkte hos kommunen. Institutionen får herefter besked fra kommunen om tilskuddets størrelse og egen betalingen vil blive reduceret tilsvarende.

Venteliste

SKRIV DIG PÅ VENTELISTE

  • Trygge Institutioner optager børn fra 10 måneders alderen efter først til mølle princippet (dog med forbehold for alders og kønsfordelings på stuerne), så skriv dit barn op allerede i dag via nedenstående webform.
  • Vi administrerer selv vores venteliste, og jeres opskrivning hos os har derfor ingen betydning for jeres opskrivning i det kommunale system.  Ved accept af en plads vil I forsat blive stående på den kommunale venteliste.

 

Vedr. placering på ventelisten
Bemærk venligst at vi ikke kan give et kvalificeret svar på præcis hvor I står på ventelisten. Da vores ventelistesystem ikke er integreret med kommunernes system, kan vi ikke se om et barn har fået plads i en anden institution. Derfor står der en del på ventelisten som reelt ikke er aktive. Et nummer på ventelisten vil derfor ikke kunne bruges til særligt meget.

Når vi udbyder en plads vil vi derfor udbyde den til de øverste 15-20 børn på ventelisten (via mail og SMS), som derefter melder tilbage om de er interesseret i pladsen. Derudfra bliver pladsen endelig udbudt til det barn med højest anciennitet på ventelisten. Vi forbeholder os dog retten til at foretage konkrete pædagogiske vurderinger ved udbud af pladser i forhold til f.eks. alder og køn, så der kommer en god sammensætning på stuen.