Sygdomspolitik

Vi mener, at børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem Giraffen og forældrene. Det kræver gensidig respekt at udøve dette fælles ansvar og det syge barns behov bør altid komme først. Dette sikrer vi bedst ved at have en åben dialog mellem jer forældre og os som personale, og det er vigtigt at have tillid til hinandens dømmekraft.

Det syge barn er således ikke reduceret til et barn med feber eller andre målbare tegn. Det er helhedsindtrykket af barnet, der bedømmes. Dette helhedsindtryk kalder vi barnets almene trivsel, og det er denne tilstand, der i Giraffen ligger til grund for, hvornår vi vurderer, om et barn har fysisk og psykisk overskud til at følge en hverdag i institutionen. Personalet i Giraffen vil kende børnene rigtig godt, og da vi er en forholdsvis lille gruppe, vil vi hurtigt observere ændringer i barnets almene trivsel.

Feber er kun én blandt flere årsager, som vurderes, når det afgøres, om et barn er sygt. Specielt hos vuggestuebørn kan temperaturen svinge meget, idet temperaturreguleringen ikke er fuldt udviklet før 3-4 års alderen. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at feberen er en naturlig del af kroppens immunforsvar, og at det derfor ikke er hensigtsmæssigt at forsøge at slå feberen ned med febernedsættende medicin som fx. Panodil – ligesom vi naturligvis heller ikke må give Panodil og lignende, det er en forældreopgave.

 

Samtidig er barnets psykiske velbefindende en faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for en mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det slet ikke overskud til at følge hverdagen i vuggestuen. Vuggestuens normering er baseret på 32 raske børn – dermed indgår hensynet til de andre børn også i vurderingen. Selvom et barn er sygt, har de øvrige (raske) børn krav på personalets omsorg. Hvis et barn kræver ekstra meget omsorg, bliver der derfor mindre til de andre.

I Giraffen kræver vi én feberfri dag, før barnet bliver sendt i institution. Bl.a. fordi vi af erfaring ved, at et ikke helt rask barn, kan nå at smitte andre børn og personale, og så ruller lavinen.

 

Nedenstående er embedslægens ord, som I som forældre bedes tage som udgangspunkt for Giraffens sygdomspolitik.

Vejledning fra Embedslægen:

”Hos børn er der temperaturforhøjelse ved de fleste smitsomme sygdomme. Et barn har feber, hvis temperaturen er 38,0 grader eller højere.”

Forældrene bør:

  1. Holde syge børn hjemme
  2. Respektere personalets vurdering af, om barnet er sygt/smittefarligt, når personalet kontakter forældrene med henblik på at hente barnet hjem
  3. Orientere sig om sundhedsstyrelsens regler for, hvornår barnet må komme i institution
  4. Informere institutionen om, hvad barnet fejler
  5. Overholde de generelle hygiejniske forholdsregler og være opmærksom på opslag om evt. skærpede regler i særlige situationer

Sukkerpolitik

Vores politik for både vuggestue og børnehave er, at begivenheder fejres ved at sætte begivenheden i centrum, og dette ofte kan gøres uden brug af sukker.

I vuggestuen serverer vi ikke sukkerholdige produkter såsom kage, slik og is for børnene. Forældre skal også undlade slik, kage og lign., hvis der skal deles ud på fødselsdage. Her fungerer frugt, boller, frugtstænger og lign. bedre.

I børnehaven kan sukkerholdige produkter uddeles af børnene, men kun til fødselsdage. Vi opfordrer dog til at holde sukkerholdige produkter på et minimum.