Velkommen til Børnehuset Giraffen

Børnehuset Giraffen er en privat integreret daginstitution beliggende centralt på Amager, nærmere bestemt Kirkegårdsvej 25, 2300 København S.

Vi slog dørene op til vores skønne børnehus i april 2013 og havde allerede fra første dag “fuldt hus”.
Giraffen har til huse i fantastiske lokaler med højt til loftet og bl.a. et kæmpe atriumrum (Savannen) på 110 kvadratmeter, som er indrettet til indendørs legeplads og fællesområde. Vi ligger klods op af Bredegrund Byggelegeplads, hvor der er sjov og udfordringer for både de små og de store.

Bredegrund byggelegeplads er et paradis for børn og barnlige sjæle. På den almindelige legeplads er der sandkasse, boldbane, stangtennis, legeområde til småbørn, masser af cykler og gokarts og et soppebassin, der flittigt bliver brugt om sommeren. På byggelegepladsen er der et kæmpeskib, svævebane, hængebro, et stort rutsjebanerør, klatrevæg, kondibane, bål- og grillplads samt byggeområde

Børnehuset Giraffen er en del af Trygge Institutioner, der også tæller Børnehuset Svanen, Børnehuset Arken og Dragen Naturbørnehave, der har samlingssted på Giraffen.

Om private institutioner

En privat daginstitution fungerer på samme vilkår som en kommunal institution, med samme åbningstider, søskenderabat, fripladsmuligheder, madordning mv.

Den store forskel er, at vi holder fast på små vuggestuegrupper i trygge hjemlige rammer, frem for de kæmpeinstitutioner der skyder op indenfor det offentlige.

Derudover bestræber vi os på at levere et førsteklasses serviceniveau til jer forældre.

 

Antal pladser

Vi har plads til i alt 66 børn i Giraffen med en fordeling på ca. 34 vuggestuebørn og op til 32 børnehavebørn.

I foråret 2015 etablerede vi Dragen Naturbørnehave med 24 børnehavebørn. Der er samling på Giraffen, hvor man kan aflevere mellem kl. 7 og 8.45 om morgenen og hente igen mellem 15.30 og 17 (kl. 16 om fredagen). Dragen har til huse i Vestskoven ved Albertslund, hvor vi har en skøn gård midt i skoven.
For mere info om Dragen følg dette link

Der er utrolig stor interesse for pladserne i Giraffen, så følg linket her for at skrive dit barn på ventelisten allerede i dag, eller vælg menupunktet “praktisk”  -> “Skriv dit barn på ventelisten” for at skrive dit barn op.

NB! Opskrivning på ventelisten til en privat daginstitution påvirker ikke din plads på den kommunale venteliste. Først i det tilfælde, hvor du accepterer en plads i Graffen, sendes der besked videre til pladsanvisningen i din hjemme-kommune om, at du har fundet en alternativ vuggestue- eller børnehaveplads til dit barn.

 

Hvorfor Trygge Institutioner?

 

Grundlaget for Trygge Institutioner blev etableret i 2010 med en mission om at give det enkelte barn de bedste forudsætninger for netop deres udvikling.

Trygge Institutioner er der for børnene, på deres præmisser, men også for deres forældre.

Vi mener, at vi kan gøre det bedre og give børnene en bedre barndom og forældrene en mindre stresset hverdag. Det er derfor vi er her.

Det kan vi, fordi vi kombinerer mindre enheder, der kan give det nærvær og den tryghed børnene har brug for, med en fleksibel bagvedliggende organisation, der varetager administrative opgaver og sørger for en løbende videns- og erfaringsudveksling mellem institutionerne.
Der er kun ét led fra afdelingslederne til “toppen”. Beslutninger kan ofte tages fra dag til dag, med mindre det kræver forældrebestyrelsens mellemkomst eller undersøgelse af en række alternativer.

Vi arbejder målrettet mod at holde de administrative byrder for de enkelte institutioner på et minimum, så kræfterne kan bruges på det pædagogiske arbejde og nærværet med børnene.